Kitescholen slaan handen ineen aangaande corona maatregelen

Kitescholen slaan handen ineen aangaande corona maatregelen

Kitescholen slaan handen ineen aangaande corona maatregelen

Dit algemene protocol voor kitesurfscholen is in samenwerking tot stand gekomen door meerdere
kitesurfscholen in Nederland en door de NKV (Nederlandse Kitesurf Vereniging) Protocol Kitesurfschool activiteiten april 2020

Kitesurfscholen werken toe naar een gefaseerde en verantwoorde openstelling van de faciliteiten en hun
aangeboden activiteiten. Naast de 1,5 meter maatregel zullen de kitesurfscholen elke nieuwe stap baseren op
de geldende adviezen van het RIVM in samenhang met de maatregelen van de regering en overheden.
Dit protocol bestaat uit twee onderdelen. Een algemeen deel en als 2de een uitgebreide uitleg over alle
maatregelen.

Preambule

1. Deze afspraken gelden voor sportactiviteiten waarbij er geen sprake is van fysiek contact tussen de
sporters en/of hun begeleiders.
2. Uitgangspunt is dat de voorwaarden en maatregelen waarop de sportactiviteiten kunnen worden
bedreven helder en hanteerbaar moeten zijn voor alle kitesurfscholen,, medewerkers en cursisten..
3. Ondernemers en cursisten houden zich aan de RIVM-richtlijnen.
4. Brancheorganisaties, kitesurfscholen ,verenigingen en overheid communiceren over de afspraken.
Kitesurfscholen maken afspraken tevens ook zichtbaar op de school.
Protocol Bepalingen
Voor de ondernemers:
1. Hygiëneregels hangen bij de ingang van de kitesurfschool en worden binnen herhaald.
2. Regels voor cursisten staan vermeld op de website en krijgen dit per mail toegestuurd.
3. Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden en zorg hiertoe voor maximaal 1 persoon
per 10 m2.
4. Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit huis gedaan, zoals
administratieve werkzaamheden, maken roosters, personen bellen, etc.
5. Zorg in ruimtes waar dit nodig is voor persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een kuchscherm,
handschoenen, bril.
6. Zorg ervoor dat contactpunten ieder uur schoon worden gemaakt nadat er cursisten zijn geweest:
denk hierbij aan de pinterminal, deurknoppen en andere contactoppervlakten. Reinig ook objecten die
aangeraakt kunnen worden door klanten en bezoekers zoals prullenbakken, ed. 5 maal per dag.
7. Stel een corona-verantwoordelijke aan. Deze persoon ziet toe op de handhaving van de regels door
medewerkers en sporters en spreekt hen hierop aan. Deze persoon kan cursisten en medewerkers
met ziekteverschijnselen naar huis sturen.
8. Geef medewerkers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol in de diverse locaties
van de kitesurfschool moet worden uitgevoerd.
9. Geef medewerkers de instructie dat zij cursisten moeten aanspreken op ongewenst gedrag bij
overtreding van de regels.
10. Werk in vaste teams
11. Zorg voor handhaving van de regels in en om het bedrijf.
12. Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd.

Voor de medewerkers en de ondernemers:
1. Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit huis gedaan.
2. Medewerkers die tot een risicogroep behoren en zwangere medewerkers werken zoveel mogelijk
thuis.
3. Houd 1,5 meter afstand.
4. Schud geen handen.
5. Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes.
6. Was je handen min. 6x per dag, volgens de instructie. In ieder geval voor het eten, na toiletbezoek, na
het reizen met het openbaar vervoer, na het schoonmaken.
7. Deel je werkbenodigdheden niet met anderen of desinfecteer voor overdacht.
8. Houd spullen, materieel, gereedschap en PBM’s schoon. Maak deze 4 maal per dag schoon.
9. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt of hebt gehad in de afgelopen 48uur:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C
10. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft(vanafde38C°) en/of benauwdheidsklachten.

Voor de medewerkers:
1. Medewerkers die tot een risicogroep behoren en zwangere medewerkers werken zoveel mogelijk
thuis.
2. Houd 1,5 meter afstand tot collega’s en cursisten.
3. Laat cursisten zoveel mogelijk zelf doen. (Optuigen/ aftuigen materiaal)
4. Schud geen handen.
5. Draag neopreen handschoenen tijdens de lessen.
6. Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes.
7. Was je handen volgens de instructie. In ieder geval voor het eten, na toiletbezoek, na het reizen met
het openbaar vervoer, na het schoonmaken.
8. Deel je werkbenodigdheden niet met anderen of desinfecteer voor overdacht.
9. Houd spullen, materieel, gereedschap en PBM’s schoon. Maak deze 4 maal per dag schoon.
10. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt of hebt gehad in de afgelopen 48 uur:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).
11. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft(vanafde38C°) en/of benauwdheidsklachten.

Voor de cursisten:
1. Houd 1,5 meter afstand.
2. Kom alleen op afspraak of met een reservering.
3. Reis alleen of reis alleen met personen uit jouw huishouden.
4. Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de kitesurfschool, bijvoorbeeld te voet, met de fiets of
eigen auto.
5. Kom niet eerder dan het gereserveerde tijdstip op de kitesurfschool tenzij anders aangegeven in het
sport specifieke protocol.
6. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt of hebt gehad in de afgelopen 48 uur:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).
7. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
8. Schud geen handen.
9. Maak tijdens de lessen alleen gebruik van gedesinfecteerd materiaal, zoals wetsuits, helmen, trapezes,
neopreen schoenen, zwemvesten,etc..
10. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.
11. Ga voorafgaand aan de afspraak/het bezoekt huis naar het toilet.
12. Was voorafgaand aan de afspraak handen met zeep minimaal 20 seconden.
13. Betaal met pin of contactloos of internetbankieren
14. Verlaat direct na de les de kitesurfschool.

Voor leveranciers:
1. Houd 1,5 meter afstand.
2. Meld een kwartier voor tijd wanneer je arriveert.
3. Draag handschoenen.
4. Spreek vooraf af waar de spullen geplaatst worden
5. Overweeg bezorging tot de deur.

Extra maatregelen voor kitesurflessen:
DESINFECTEREN MATERIALEN:
Alle materialen die gebruikt gaan worden tijdens de kitesurflessen zullen voor en na elke les gedesinfecteerd
worden. Denk hier bijv. aan:
• Wetsuits
• Trapezes
• Barren
• Helmen
• Schoentjes
• Leashes
• Zwemvesten

Al deze materialen worden in een bak met water en Dethol gedesinfecteerd of met het behulp van een spray.
Privé kitesurflessen en Duo kitesurflessen:
Het besluit om weer te gaan beginnen met het geven van beginner kitesurflessen wordt gebaseerd op de
geldende adviezen van het RIVM in samenhang met de maatregelen van de regering en overheden.
Om het verspreidingen risico zo klein mogelijk te houden starten wij dan vervolgens met:
Beginner lessen:
Privé kitesurflessen (1 op 1 lessen)
Duo lessen (indien cursisten uit zelfde huishouden komen)

Gevorderde lessen:
Kitesurflessen voor personen die zelfstandig kunnen varen kunnen doorgaan mits men het minimale niveau
heeft. IKO LEVEL 3J of VDWS LEVEL 3 of soortgelijke certificering.
De 1,5m afstand kan zonder enige moeite worden gehanteerd.

Regels voor cursisten met eigen materiaal:
1. Maak tijdens de lessen alleen gebruik van eigen materiaal, zoals wetsuits, helmen, trapezes, neopreen
schoenen, zwemvesten,etc..
2. Houd 1,5 meter afstand.
3. Kom alleen op afspraak of met een reservering.
4. Reis alleen of reis alleen met personen uit jouw huishouden.
5. Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de kitesurfschool, bijvoorbeeld te voet, met de fiets of
eigen auto.
6. Kom niet eerder dan het gereserveerde tijdstip op de kitesurfschool tenzij anders aangegeven in het
sport specifieke protocol.
7. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt of hebt gehad in de afgelopen 48 uur:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).
8. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
9. Schud geen handen.
10. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.
11. Ga voorafgaand aan de afspraak/het bezoekt huis naar het toilet.
12. Was voorafgaand aan de afspraak handen met zeep minimaal 20 seconden.
13. Betaal met pin of contactloos of internetbankieren
14. Verlaat direct na de les de kitesurfschool.

Regels voor cursisten zonder eigen materiaal:
1. Maak tijdens de lessen alleen gebruik van gedesinfecteerd materiaal, zoals wetsuits, helmen, trapezes,
neopreen schoenen, zwemvesten,etc..
2. Houd 1,5 meter afstand.
3. Kom alleen op afspraak of met een reservering.
4. Reis alleen of reis alleen met personen uit jouw huishouden.
5. Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de kitesurfschool, bijvoorbeeld te voet, met de fiets of
eigen auto.
6. Kom niet eerder dan het gereserveerde tijdstip op de kitesurfschool tenzij anders aangegeven in het
sport specifieke protocol.
7. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt of hebt gehad in de afgelopen 48 uur:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).
8. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
9. Schud geen handen.
10. Maak tijdens de lessen alleen gebruik van gedesinfecteerd materiaal, zoals wetsuits, helmen, trapezes,
neopreen schoenen, zwemvesten,etc..
11. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.
12. Ga voorafgaand aan de afspraak/het bezoekt huis naar het toilet.
13. Was voorafgaand aan de afspraak handen met zeep minimaal 20 seconden.
14. Betaal met pin of contactloos of internetbankieren
15. Verlaat direct na de les de kitesurfschool.